Угода користувача

Справжнє угоду користувача укладається між Вами - Клієнтом, Рекламодавцем і СРА - мережею.

Клієнт - особа, яка за допомогою діяльності CPA-мережі, яка притягається методами просування, на придбання / відчуження офера на товари та / або послуги, що пропонуються Рекламодавцем, що мають намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Рекламодавець - особа, яка бажає розмістити Шофер в CPA-мережі, з метою відчуження певного товару і / або послуги.

CPA-мережу (скорочення від Cost Per Action, тобто оплата за дію) - електронне середовище ділової активності, в процесі якої між Рекламодавцем і СРА-мережею складаються договірні взаємини, в силу яких, Рекламодавець пропонує офери на товар та / або послугу, а СРА-мережу, в свою чергу, приваблює клієнтів, зацікавлених в придбанні офера, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності, є придбання товару і / або послуги Клієнтом, за допомогою CPA-мережі.

Сторони - Клієнт, Рекламодавець, CPA-мережу.

Сайт - інтернет ресурс інтернет-магазину, який перебуває під організаційним управлінням і належить Реклама, на умовах права приватної власності.

Публічна оферта - адресований адміністрацією невизначеному колу осіб або декільком конкретним особам пропозиція, яке виразно, конкретно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали даний угоду користувача з адресатом, яким буде прийнята пропозиція.


Акцепт -
повне прийняття однієї із Сторін умов публічної оферти СРА-мережі на укладення даного користувальницької угоди. Акцептування публічної оферти відбувається в момент початку користування Сайтом (в тому числі в ознайомлювальних цілях) і його сервісами (послугами).

1. Загальні положення

1.1. Справжнє Угода (далі по тексту - «Угода» ) визначає загальні правила відвідування, використання сервісів і норми загального поведінки на Сайті Клієнтом і регулює цивільно-правові відносини, які складаються між Клієнтом і Рекламодавцем, а також Клієнтом, Рекламодавцем і СРА-мережею в процесі їх взаємодії.

1.2. Ця Угода може бути змінена за рішенням CPA-мережі і / або Рекламодавця, в односторонньому порядку. CPA-мережу і / або Рекламодавець не несе зобов'язання особистого повідомлення Клієнта про такі зміни. Нова редакція Угоди вступає в силу, з моменту придбання товару / послуги Рекламодавця Клієнтом.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх Клієнтів сайту, без винятків.

1.4. Клієнт, починаючи користуватися Сайтом, підтверджує факт того, що ознайомився з положеннями цієї Угоди при здоровому глузді і при ясній пам'яті, розуміє їх в повній мірі і приймає умови користування Сайтом в повній мірі. При незгоді з положеннями цієї Угоди (частково або в цілому), особа, яка виявила таку волю, не має право користуватися інформаційним полем Сайту.

2. Регуляція взаємодії сторін

2.1. Реалізація наданих Сайтом послуг і (або) можливостей не надає Клієнту будь-яких виняткових прав і привілеїв.

2.2. Сторони цієї Угоди досягли згоди про те, що СРА-мережу може розміщувати на Сайті рекламні блоки, банери, оголошення в будь-яких його областях, в тому числі там, де розміщується інформація опублікована Клієнтом, без додаткової згоди Клієнта.

2.3. Інформація, яка розміщується на Сайті СРА-мережею, є результатом інтелектуальної діяльності СРА-мережі і всі майнові і особисті немайнові права на таку інформацію, належать СРА-мережі, до тих пір, поки не буде встановлено інше. При цьому у Клієнта не виникає, будь-яких виняткових прав на результат інтелектуальної діяльності СРА-мережі, вираженої в графічній, текстовій, аудіо-відео формі, що розміщується СРА-мережею на Сайті.

2.4. СРА-мережа не несе зобов'язань щодо захисту порушених прав Клієнта, в контексті врегулювання виниклих на цьому грунті суперечок, в тому числі, в судовому порядку.

2.5. СРА-мережа не є власником / виробником товарів і / або послуг, що розміщуються на Сайті і не несе відповідальності за порушення прав Клієнта. Метою СРА-мережі за цією Угодою є залучення потенційних клієнтів, зацікавлених в придбанні товарів і / або послуг, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності, є придбання товару і / або послуги Клієнтом, за допомогою CPA-мережі.

2.6. Порушення Клієнтом або Рекламодавцем авторських прав, що належать СРА-мережі і (або) іншим особам, тягне для порушника відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.

2.7. У разі виявлення порушення авторських прав Клієнтом, шляхом незаконного розміщення котрі належать до Клієнту матеріалів, СРА-мережу вилучає з вільного доступу такі матеріали, на першу вимогу законного правовласника.

2.8. Клієнту забороняється розміщувати на Сайті інформацію, яка прямо, або опосередковано містить в собі загальноприйняті ознаки порнографії, що ображає, принижує, завдає шкоди чиємусь гідності, яка містить заклики до насильства, безчинства і іншим діям, що тягне порушення норм чинного законодавства, певної територіальної юрисдикції, що містить шкідливе програмне забезпечення і (або) іншу інформацію, яка може принести шкоду третім особам.

2.9. У разі порушення умов п. 2.8. цієї Угоди і невиконання вимог СРА-мережі, в тому числі по вилученню такої інформацію з публічного доступу, Клієнти Сайту несуть відповідальність, передбачену положеннями цієї Угоди і (або) чинного законодавства України. СРА-мережу в такому випадку, має право забрати згадану в п. 2.8. інформацію самостійно.

2.10. СРА-мережа не несе відповідальності за результати відвідування Клієнтом сторонніх (зовнішніх) ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на Сайті. Під результатами розуміється будь-який результат незалежно від його характеру, а також той, від настання якого Клієнт поніс будь-які матеріальні збитки, моральну шкоду та інші негативні прояви.

2.11. Порядок ведення торгівлі дистанційним шляхом, права і обов'язки Сторін угоди, а також третіх осіб, особливі вимоги до процесів взаємодії Сторін та оформлення рекламних майданчиків, регулюються в нормативному порядку - Федеральним Законом «Про рекламу», Правилами ведення торгівлі дистанційним шляхом, затвердженими Постановою Уряду України №612 від 27.09.2007, а також іншими нормативними актами та цією Угодою.

3. Права і обов'язки РЕКЛАМОДАВЦЯ

3.1. Рекламодавець зобов'язаний запропонувати Клієнту послуги з доставки товарів шляхом їх пересилання поштовими відправленнями або перевезення із зазначенням використовуваного способу доставки і виду транспорту.

3.2. Рекламодавець зобов'язаний повідомити Клієнта про необхідність використання кваліфікованих фахівців по підключенню, налагодження та пуску в експлуатацію технічно складних товарів, які за технічними вимогами не можуть бути пущені в експлуатацію без участі відповідних фахівців.

3.3. Рекламодавець не повинен чинити без згоди Клієнта виконувати додаткові роботи (надавати послуги) за плату.

3.4. Рекламодавець зобов'язаний до укладення договору роздрібної купівлі-продажу (далі - «Договір») надати Клієнту інформацію про основні споживчі властивості товару та адресу (місце знаходження) Рекламодавця, про місце виготовлення товару, повному фірмовому найменуванні (найменування) Рекламодавця, про ціну і про умови придбання товару, про його доставку, терміні служби, термін придатності і гарантійний термін, про порядок оплати товару, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення Договору.

3.5. Рекламодавець в момент доставки товару зобов'язаний довести до відома Клієнта в письмовій формі наступну інформацію (для імпортних товарів - російською мовою):

3.5.1. наименование технического регламента или иное обозначение, установленное законодательством Украини о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара;

3.5.2. сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг), а в отношении продуктов питания - сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях;

3.5.3. цена в рублях и условия приобретения товара (выполнения работ, оказания услуг);

3.5.4. сведения о гарантийном сроке, если он установлен;

3.5.5. правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;

3.5.6. сведения о сроке службы или сроке годности товаров, а также сведения о необходимых действиях Клиента по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества Клиента или становятся непригодными для использования по назначению;

3.5.7. место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (Рекламодателя), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (Рекламодателем) на принятие претензий от Клиента и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара - наименование страны происхождения товара;

(см. текст в предыдущей редакции)

3.5.8. сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья Клиента, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу Клиента в соответствии с законодательством Украини;

3.5.9. сведения о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

3.5.10. сведения о конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информация о нем, если это имеет значение исходя из характера работы (услуги);

3.5.11 информация об энергетической эффективности товаров, в отношении которых требование о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством Украини об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Рекламодатель обязан предоставить информацию Клиенту, если приобретаемый Клиентом товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки).

3.7. Рекламодатель обязан проинформировать Клиента о товаре, включая условия его эксплуатации и правила хранения, доводится до Клиента путем размещения на товаре, на электронных носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на электронной плате внутри товара в разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации или иным способом, установленным законодательством Украини.

3.8. Рекламодатель обязан информировать Клиента о сроке, в течение которого действует предложение о продаже товара/услуги на Сайте.

3.9. Рекламодатель имеет право, как принять, так и отклонить предложение Клиента о пересылке товаров почтовым отправлением в адрес "До востребования".

3.10. Рекламодатель обязан обеспечивать конфиденциальность персональных данных о Клиенте в соответствии с законодательством Украини в области персональных данных.

3.11. Рекламодатель предоставляет Клиенту каталоги, буклеты, проспекты, фотографии или другие информационные материалы, содержащие полную, достоверную и доступную информацию, характеризующую предлагаемый товар.

3.12. При отказе Клиента от товара Рекламодатель обязан возвратить ему сумму, уплаченную Клиентом в соответствии с Договором, за исключением расходов Рекламодателя на доставку от Клиента возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Клиентом соответствующего требования.

3.13. В случае если Договор заключен с условием о доставке товара Клиенту, Рекламодатель обязан в установленный Договором срок доставить товар в место, указанное Клиентом, а если место доставки товара Клиентом не указано, то в место его жительства.

3.14. Рекламодатель обязан передать товар Клиенту в порядке и сроки, которые установлены в Договоре.

3.15. Рекламодатель обязан передать Клиенту товар, качество которого соответствует Договору и информации, представленной Клиенту при заключении Договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче товара (в технической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, путем нанесения маркировки либо иными способами, предусмотренными для отдельных видов товаров).

3.16. Если Рекламодатель при заключении Договора был поставлен Клиентом в известность о конкретных целях приобретения товара, Рекламодатель обязан передать Клиенту товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

3.17. Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной Клиентом в соответствии с Договором, несет Рекламодатель.

3.18. Оплата товара Клиентом путем перевода средств на счет третьего лица, указанного Рекламодателем, не освобождает Рекламодателя от обязанности осуществить возврат уплаченной Клиентом суммы при возврате Клиентом товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

4. Права и обязанности Клиента

4.1. Клиент вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.

4.2. Клиент вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара, в случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара.

4.3. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у Клиента указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного Рекламодателя.

4.4. Клиент не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его Клиентом.

4.5. Клиент обязан повторно оплатить стоимость услуг по доставке товара, в случае если доставка товара произведена в установленные Договором сроки, но товар не был передан Клиенту по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с Рекламодателем

4.6. В случае если Клиенту передается товар с нарушением условий Договора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, Клиент может не позднее 20 дней после получения товара известить Рекламодателя об этих нарушениях.

4.7. Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные сроки или сроки годности не установлены, Клиент вправе предъявить требования в отношении недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его Клиенту, если более длительные сроки не установлены нормативными актами или Договором.

4.8. Клиент вправе предъявить требования к Рекламодателю в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.

4.9. Клиент, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено Рекламодателем, вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление Клиентом или третьим лицом;

б) соразмерного уменьшения покупной цены;

в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти требования Клиента подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков.

4.10. Клиент вместо предъявления требований, указанных в пункте 4.9 настоящего Соглашения, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за приобретенный товар суммы. По требованию Рекламодателя и за его счет Клиент должен возвратить товар с недостатками.

4.11. Клиент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом Украини "О защите прав потребителей" для удовлетворения соответствующих требований Клиента.

4.12. Клиент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, при отказе Рекламодателя передать товар.

4.13. При возврате товара ненадлежащего качества отсутствие у Клиента документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у Рекламодателя.

4.14. Отказ или уклонение Рекламодателя от составления накладной или акта не лишают Клиента права требовать возврата товара и (или) возврата суммы, уплаченной Клиентом в соответствии с Договором.

4.15. Клиент вправе отказаться от оплаты дополнительных работ (услуг), которые не оговоренные Договором, а если они оплачены, Клиент вправе потребовать от Рекламодателя возврата уплаченной сверх указанной суммы.

4.16. По аналогии с инструкциями, изложенными в п. 4.16. настоящего Соглашения, Клиент обязуется действовать, в случае использования результатов интеллектуальной собственности, что принадлежать третьим лицам. Способ и порядок осуществления уточняется в процессе переговоров с правообладателем материалов.

5. Ответственность сторон

5.1. СРА-сеть не несет ответственности за действия Клиента, которые повлекли нарушение прав третьих лиц, кроме случаев определенных действующим законодательством Украини.

5.2. СРА-сеть не несет ответственности за содержание информации, размещенной Рекламодателем и/или Клиентом.

5.3. СРА-сеть не несет ответственности за содержание отзывов Клиентов Сайта. Отзывы Клиентов Сайта являются субъективными мнениями их авторов, никоим образом не претендующими на объективность. Они могут не совпадать с общественным мнением и не соответствовать действительности.

5.4. Решение о выдаче/не выдаче персональных данных, принимается СРА-сетью, лишь на основании запроса, посланного лицом СРА-сети, в установленном нормами действующего законодательства порядке.

5.5. СРА-сеть вправе не реагировать на запросы, обращения и письма, что не содержат реквизитов обращающегося (ФИО, контактные данные).

5.6. СРА-сеть не несет ответственности за регистрационные данные, что были указаны Клиентом при взаимодействии с информационным полем Сайта.

5.7. СРА-сеть имеет право, без объяснения причин ограничить, блокировать доступ Клиента (в т.ч. незарегистрированного) на Сайт, с частичным, или полным удалением информации, что была размещена Клиентом на Сайте. СРА-сеть обязуется рассмотреть претензию, оформленную в порядке предусмотренном разделом 5 соглашения, в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

6. Порядок урегулирования споров

6.1. В случае выявления на Сайте размещенной информации, содержащей в себе результаты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, правообладатель обязан:

6.1.1. Составить претензию с указанием фактических и нормативных оснований, которые дают возможность СРА-сети изъять информацию из публичного доступа.

6.1.2. Прикрепить к претензии доказательства оригинальности результата интеллектуальной собственности (оригинальный экземпляр, другие документы, подтверждающие правообладание на объект авторского права).

6.1.3. Отправить пакет документов, упомянутых в положениях п.п. 6.1.1., 6.1.2. настоящего Соглашения, на электронный почтовый ящик СРА-сети: [email protected]

7. Прочие условия

7.1. Все возможные ситуации, споры, вытекающие из взаимоотношений Клиента и Рекламодателя, а так же Клиента, Рекламодателя и СРА-сети, не урегулированные этим Соглашением, решаются в порядке, определенном нормами действующего законодательства Украини.

7.2. Сторони за цією Угодою усвідомлюють обсяг прав і обов'язків, породжених взаємовідносинами осіб, згаданих цією Угодою, і в повній мірі віддають звіт своїм діям, розуміючи юридичну природу наслідків таких дій, в повній мірі.

7.3. Бездіяльність з боку СРА-мережі в разі порушення будь-ким з Клієнтів положень Угоди, не позбавляє СРА-мережі права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист охоронюваних законом прав.